Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:3692 Raad van State 21 december 2022

ECLI:NL:RVS:2022:3692

Datum: 21-12-2022

Onderwerp: Belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 26 september 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Vught aan de gemeente Vught een omgevingsvergunning verleend voor het uitvoeren van werkzaamheden, bestaande uit het aanbrengen van elementenverharding en de daarbij behorende werkzaamheden, op de Jagersboschlaan in Vught. Dit deel van de Jagersboschlaan was voorafgaand aan het besluit ingericht als een onverhard bospad met daarnaast een verharde strook, ingericht als (brom)fietspad. Het onverharde bospad was in één richting toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer en diende als erftoegangsweg voor enkele percelen. De verleende omgevingsvergunning houdt verband met een verkeersbesluit van 11 september 2019, gericht op het openstellen van dit deel van de Jagersboschlaan voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van vrachtverkeer en autobussen. Op deze wijze wordt realisering van een wijkontsluitingsweg in twee richtingen mogelijk gemaakt.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)