Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:3858 Raad van State 21 december 2022

ECLI:NL:RVS:2022:3858

Datum: 21-12-2022

Onderwerp: Totstandkoming beschikking

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 26 februari 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar aan [appellante] een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen van de bestemming van een garage op het perceel [locatie 1] in Schermerhorn naar kamerverhuur. Op 9 januari 2020 heeft [appellante] een aanvraag gedaan voor het legaliseren van het gebruik van de voormalige garage als onzelfstandige woonruimte voor twee personen. [appellante] betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de garage in strijd met het bestemmingsplan wordt gebruikt als zelfstandige woning. Volgens [appellante] ziet haar aanvraag op kamerverhuur. Zij stelt dat zij geen gebruik als zelfstandige woning heeft aangevraagd en ook feitelijk is daar volgens haar geen sprake van. Zij wijst erop dat de te verhuren kamers voor wat betreft gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen geheel afhankelijk zijn van de voorzieningen in haar eigen woning.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)