Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:3865 Raad van State 21 december 2022

ECLI:NL:RVS:2022:3865

Datum: 21-12-2022

Onderwerp: Rechtbescherming

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij uitspraak van 31 augustus 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2550, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het onderzoek in de zaak heropend ter voorbereiding van een nadere uitspraak omtrent de gevorderde schadevergoeding vanwege overschrijding van de redelijke termijn. [appellant] heeft de Afdeling verzocht om een schadevergoeding uit te spreken omdat de redelijke termijn is overschreden. [appellant] heeft de Afdeling verzocht om een schadevergoeding uit te spreken omdat de redelijke termijn is overschreden. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 29 januari 2014, ECLI:NL:RVS:2014:188, is de redelijke termijn, bedoeld in artikel 6 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, overschreden, als de duur van de totale procedure te lang is. Voor zaken die uit een bezwaarschriftprocedure en twee rechterlijke instanties bestaan, is in beginsel een totale lengte van de procedure van ten hoogste vier jaar redelijk. Die termijn vangt aan op het moment van ontvangst van het bezwaarschrift door het bestuursorgaan.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)