Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:3872 Raad van State 21 december 2022

ECLI:NL:RVS:2022:3872

Datum: 21-12-2022

Onderwerp: Bestuursdwang

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 18 oktober 2012 heeft college het verzoek van MOB en Leefmilieu om handhavend op te treden tegen de [maatschap] in Weert afgewezen. [maatschap] exploiteert een veehouderij aan de [locatie] in Weert. Op 16 oktober 2014 is aan de veehouderij een natuurvergunning verleend voor het houden van 320 melkkoeien en 140 stuks jongvee. MOB en Leefmilieu hebben het college verzocht om handhavend op te treden tegen de veehouderij, omdat op de bedrijfsgronden die bij de veehouderij horen vee wordt beweid en mest wordt uitgereden zonder vergunning krachtens de Wet natuurbescherming. Het college heeft dat verzoek afgewezen, het bezwaar van MOB en Leefmilieu daartegen ongegrond verklaard en nadat de Afdeling bij de PAS-uitspraak dat besluit vernietigde, heeft het college het bezwaar bij besluit van 27 oktober 2020 opnieuw ongegrond verklaard.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)