Raad van State 21 maart 2012

ECLI:NL:RVS:2012:BV9525

Datum: 21-03-2012

Onderwerp(en): Inhoud vergunning

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 28 oktober 2010, kenmerk DRZN/2010-3504, heeft de staatssecretaris krachtens artikel 45, vierde lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) een voorschrift verbonden aan de Nbw-vergunning die ingevolge artikel 19d aan [appellante sub 1] B.V. is verleend voor het mechanisch winnen van wadpieren in de Waddenzee. Eveneens bij besluit van 28 oktober 2010, kenmerk DRZN/2010-3503, heeft de staatssecretaris krachtens artikel 45, vierde lid, van de Nbw 1998 een voorschrift verbonden aan de Nbw-vergunning die ingevolge artikel 19d aan [appellante sub 2] en haar maten is verleend voor het mechanisch winnen van wadpieren in de Waddenzee.

Spreker(s)

Roundel-1.jpg
mr. dr. Ralph Frins

docent Radboud Universiteit

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: