Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2020:212 Raad van State 22 januari 2020

ECLI:NL:RVS:2020:212

Datum: 22-01-2020

Uitspraak naam: Bergeijk

Onderwerp: Nuancering lijn jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 1 juni 2017 heeft de raad van de gemeente Bergeijk het bestemmingsplan "2e Herziening Buitengebied Bergeijk 2017" vastgesteld. Het plangebied bestaat uit het buitengebied van de gemeente Bergeijk. Het plan voorziet gedeeltelijk in een herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied Bergeijk" en het bijbehorende bestemmingsplan "Herziening Buitengebied Bergeijk 2014". Het plan heeft als doel om de gewijzigde regels uit de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant door te vertalen naar het bestemmingsplan. Aan het plan is een Plan-MER met een passende beoordeling ten grondslag gelegd. Stichting Groen Kempenland en Stichting Milieu-Werkgroep Kempenland betogen dat in de passende beoordeling die aan het plan ten grondslag ligt alleen de stikstofdepositie als gevolg van het houden van vee in stallen is onderzocht.

Ga naar uitspraak