Raad van State 23 december 2020

ECLI:NL:RVS:2020:3055

Datum: 23-12-2020

Onderwerp(en): Preventieve herstelsanctie

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit, verzonden op 25 juni 2020, heeft het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân Manege Sneek onder oplegging van een dwangsom gelast om de mest en/of het digestaat op het perceel aan de Wirdsterterp 2 in Wânswert niet te verplaatsen of zich daarvan te ontdoen. Manege Sneek is eigenaar van het perceel, waarop een woning en stallen staan. Manege Sneek heeft vanaf 1 januari 2020 het perceel verhuurd. Half februari is bekend geworden dat de huurder het perceel heeft gebruikt als drugslab. Naar aanleiding hiervan heeft het college onderzoek gedaan naar de samenstelling van de in de mestkelders aanwezige mest. Uit dit onderzoek is volgens het college gebleken dat de mest is verontreinigd met drugsresten. Omdat het college bang was dat Manege Sneek de mest in strijd met de Wet milieubeheer over het land uit zou rijden, heeft het college een preventieve last onder dwangsom opgelegd.

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: