Raad van State 23 januari 2019

ECLI:NL:RVS:2019:150

Datum: 23-01-2019

Onderwerp(en): Preventieve handhaving

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 26 oktober 2017 heeft de staatssecretaris een verzoek van Recycling Netwerk om met het oog op de jaren 2018 en 2019 handhavend op te treden jegens Stichting Afvalfonds Verpakkingen (hierna: Afvalfonds), wegens het niet voldoen aan de in artikel 6, tweede lid, van het Besluit beheer verpakkingen 2014 (hierna: het Bbv) opgenomen recyclingnorm voor glazen verpakkingen, afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: