Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2016:801 Raad van State 23 maart 2016

ECLI:NL:RVS:2016:801

Datum: 23-03-2016

Onderwerp: Geen tegenprestatie voor levering aan orgaan

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij brief van 20 december 2013 heeft het college aan Uno Animo medegedeeld dat het college in de vergadering van 17 december 2013 heeft aan haar een subsidie van € 48.681,61 te verlenen.

Ga naar uitspraak