Raad van State 23 mei 2019

ECLI:NL:RVS:2019:1687

Datum: 23-05-2019

Onderwerp(en): Voortraject | opeenstapeling van fouten adzv Stas: belangenafweging

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 22 februari 2019 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.

Spreker(s)

mr.-E.H.M.-Druijf-image.jpg
mr. Erik Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel