Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2019:1355 Raad van State 24 april 2019

ECLI:NL:RVS:2019:1355

Datum: 24-04-2019

Onderwerp: Het Besluit gedoogverklaring

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


[wederpartij] heeft beroep ingesteld tegen het niet tijdig bekendmaken van een volgens haar van rechtswege gegeven omgevingsvergunning voor het gedeeltelijk gebruiken van de bestaande bebouwing op het perceel [locatie] te Alkmaar (hierna: het perceel) voor maximaal 1.500 m² vvo reguliere detailhandel.

Ga naar uitspraak