Raad van State 24 december 2019

ECLI:NL:RVS:2019:4460

Datum: 24-12-2019

Onderwerp(en): Zicht op uitzetting | nog steeds z.o.u. naar Marokko

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 19 augustus 2019 is de termijn van de aan de vreemdeling opgelegde bewaringsmaatregel verlengd met ten hoogste twaalf maanden (hierna: het verlengingsbesluit).

Spreker(s)

mr.-E.H.M.-Druijf-image.jpg
mr. Erik Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel