Raad van State 25 juli 2019

ECLI:NL:RVS:2019:2502

Datum: 25-07-2019

Onderwerp(en): Middelvereiste

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluiten van 2 mei 2016 heeft de staatssecretaris een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), waaruit een duurzaam verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen en vastgesteld dat zijn verblijfsrecht als gemeenschapsonderdaan is geëindigd.

Spreker(s)

mr.-Aniel-Pahladsingh.jpg
mr. Aniel Pahladsingh

jurist Raad van State, rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam

Bekijk profiel