Raad van State 25 maart 2020

ECLI:NL:RVS:2020:830

Datum: 25-03-2020

Onderwerp(en): Corona

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 13 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Aalsmeer aan JoiN B.V. een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een logiesgebouw (short stay) voor arbeidsmigranten, het plaatsen van een erfafscheiding, het overkappen ten behoeve van parkeerplaatsen, stalling fietsen, rokersplaats en containers, en het aanleggen van een in- en uitrit op het perceel Japanlaan 9 te Aalsmeer. Het verzoek van [verzoekster] strekt tot schorsing van de verleende omgevingsvergunning voor de logiesvoorziening, totdat in de hoofdzaak uitspraak is gedaan. Het bedrijf van [verzoekster] is gevestigd op het bedrijventerrein Green Park, waar ook het Flowerhotel is voorzien. [verzoekster] verzet zich tegen de verleende vergunning, omdat zij vreest dat zij in de bedrijfsvoering zal worden beperkt door de vestiging van een logiesgebouw voor arbeidsmigranten in de nabijheid van haar bedrijf.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: