Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:2369 Raad van State 27 oktober 2021

ECLI:NL:RVS:2021:2369

Datum: 27-10-2021

Onderwerp: Land vermelden

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Op 16 juli 2021 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een eerder genomen terugkeerbesluit aangevuld en de vreemdeling in bewaring gesteld.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam