Raad van State 24 april 2024 Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 17 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:908 Raad van State 28 april 2021

ECLI:NL:RVS:2021:908

Datum: 28-04-2021

Onderwerp: Onaantastbaar besluit

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 7 augustus 2018 heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek van [appellante] om heroverweging van het aan haar opgelegde boetebesluit van 7 maart 2016 afgewezen. De staatssecretaris heeft bij besluit van 7 maart 2016 aan [appellante] een boete opgelegd van € 8.000,00 omdat zij de Wet arbeid vreemdelingen heeft overtreden. Tegen dit besluit heeft [appellante] bezwaar gemaakt. Dit bezwaar is ongegrond verklaard. [appellante] heeft daartegen geen beroep ingesteld, waardoor de opgelegde boete in rechte vast is komen te staan. [appellante] heeft verzocht om heroverweging van de boete, omdat de Afdeling in een zaak waarin een boete voorlag die op basis van hetzelfde feitencomplex is opgelegd aan een bedrijf in dezelfde keten heeft geoordeeld dat de staatssecretaris de boete ten onrechte heeft opgelegd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)