Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2011:BU9461 Raad van State 28 december 2011

ECLI:NL:RVS:2011:BU9461

Datum: 28-12-2011

Onderwerp: Belanghebbenden

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nlBij besluit van 27 oktober 2010, nummer 418539, heeft de raad het bestemmingsplan en het exploitatieplan "Spijkvoorderenk" vastgesteld.
Het college van burgemeester en wethouders heeft bij besluit van 9 november 2010, nr. 371396/VT/VG, ter uitvoering van het door de raad op 13 januari 2010 genomen coördinatiebesluit, een reguliere bouwvergunning fase 1 voor het oprichten van een basisschool met buitenschoolse opvang gelegen op het perceel Leonard Springerlaan (ongenummerd) verleend.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Willem Bosma

advocaat Van der Feltz advocaten