Centrale Raad van Beroep 18 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 10 april 2024 Raad van State 27 maart 2024 College van Beroep voor het bedrijfsleven 26 maart 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:3968 Raad van State 28 december 2022

ECLI:NL:RVS:2022:3968

Datum: 28-12-2022

Onderwerp: Actuele jurisprudentie

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 5 december 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oss een aanvraag van [persoon] om tegemoetkoming in planschade buiten behandeling gesteld. [appellant] is een broer van [persoon]. [appellant] is bewoner van de woning op het perceel aan de [locatie 1] te Lithoijen. [persoon] is bewoner van de woning op het perceel aan de [locatie 2] te Lithoijen en exploitant van een galerie en beeldentuin op dat perceel. [appellant] en [persoon] zijn, samen met hun broers en zusters, ieder voor een zesde deel erfgenaam van hun moeder, die op 25 februari 2012 is overleden. Tot de onverdeelde boedel behoort de woning op het perceel aan de [locatie 2] te Lithoijen. De afwikkeling van de nalatenschap is voorwerp van diverse rechterlijke procedures.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)