Deze zaak gaat over de afwijzing van een verzoek van Greenpeace aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om tegen een aantal bedrijven handhavend op te treden wegens overtreding van de Europese Houtverordening. De Houtverordening heeft de bedoeling om illegale houtkap en de handel in illegaal hout te bestrijden. De rechtsvraag die de Afdeling in deze zaak moet beantwoorden is of de minister, nadat hij ten onrechte een verzoek van Greenpeace had afgewezen, bij zijn heroverweging ook nieuwe feiten en omstandigheden mocht betrekken van ná dat eerdere afwijzingsbesluit. Over die rechtsvraag heeft de Afdeling eerder een advies (conclusie) gevraagd aan de staatsraad advocaat-generaal.

AvdR-TV (2)

thumbnail podcast-label-yellow Created with Sketch.
thumbnail podcast-label-yellow Created with Sketch.

Spreker(s)

mr-Willem-Bosma_doek.jpg
mr. Willem Bosma

advocaat Van der Feltz advocaten

Bekijk profiel
mr.-Anita-Nijboerkopie.jpg
mr. Anita Nijboer

advocaat Kennedy van der Laan

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: