Centrale Raad van Beroep 10 januari 2024 Arrest van het Hof (Grote kamer) van 21 december 2023. Gerechtshof Amsterdam 12 december 2023 Kamer voor het notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden 4 december 2023 Raad van State 29 november 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2022:2506 Raad van State 29 augustus 2022

ECLI:NL:RVS:2022:2506

Datum: 29-08-2022

Onderwerp: Kennis over l.v.h . is onvoldoende

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 2 december 2021 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om haar een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen, haar opgedragen Nederland onmiddellijk te verlaten en een inreisverbod tegen haar uitgevaardigd.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Eric Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam