Raad van State 29 januari 2020

ECLI:NL:RVS:2020:299

Datum: 29-01-2020

Onderwerp(en): Belanghebbende

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 12 juli 2018 heeft de raad van de gemeente Goeree-Overflakkee het bestemmingsplan "Hazersweg 25, Ouddorp" vastgesteld. Het bestemmingsplan "Hazersweg 25, Ouddorp" maakt de herontwikkeling van het perceel mogelijk. Volgens de plantoelichting worden de woonboerderij en het wagenhuis gerestaureerd. Op de locatie van het wagenhuis voorziet het plan door middel van de aanduiding "specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijf" in meerdere functies, zoals een bed and breakfast. Op de plek waar de schuur staat, worden zes appartementen voor senioren in de vorm van de ter plaatse thans aanwezige, maar te slopen schuur gerealiseerd. Het plan voorziet verder in de realisatie van zes grondgebonden woningen aan de zuidoostzijde van het perceel. Het plan voorziet verder in zes twee-onder-een kapwoningen of vrijstaande woningen langs de Havenweg.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: