ECLI:NL:RVS:2019:1723

Datum: 29-05-2019

Onderwerp: EVOA

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 26 maart 2018 heeft de staatssecretaris VG Recycling Groep B.V. gelast om zich te onthouden van overtreding van artikel 10.60, tweede lid, van de Wet milieubeheer, in samenhang met artikel 2, vijfendertigste lid, sub g, onder iii, van de Verordening (EG) nr. 1013/2006 betreffende de overbrenging van afvalstoffen (PB 2006, L 190; hierna: de EVOA).

Ga naar uitspraak