Raad van State 29 mei 2019

ECLI:NL:RVS:2019:1604

Datum: 29-05-2019

Onderwerp(en): Beweiden

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

bezwaar van MOB en Leefmilieu tegen het besluit om niet handhavend op te treden tegen het zonder vergunning krachtens de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) uitvoeren van bedrijfshandelingen ten behoeve van de veehouderij [locatie 1] te Aalten, ongegrond verklaard (zaaknr. 201506170/2/R2).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: