Raad van State 29 oktober 2021

ECLI:NL:RVS:2021:2406

Datum: 29-10-2021

Onderwerp(en): Naturalisatie

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 6 december 2019 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vw 2000, waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Spreker(s)