Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:2174 Raad van State 29 september 2021

ECLI:NL:RVS:2021:2174

Datum: 29-09-2021

Onderwerp: Termijnoverschrijding vanwege niet lezen Berichtenbox MijnOverheid

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 6 mei 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest een aantal locaties, zoals aangegeven op de bij het besluit behorende tekeningen, aangewezen als clusterplaatsen voor het plaatsen van rolcontainers ten behoeve van huishoudelijk afval. Het bestreden besluit van 6 mei 2020 voorziet in de aanwijzing van een aantal clusterplaatsen voor rolcontainers. Bij de aanwijzing van de locaties voor de clusterplaatsen heeft het college rekening gehouden met de beleidsregels die het heeft vastgelegd in de notitie "locatiecriteria clusterplaatsen minicontainers Uitgeest", vastgesteld door het college op 17 september 2019. Deze locatiecriteria hebben onder meer betrekking op het voorkomen van hinder, de bescherming van het milieu, de bereikbaarheid voor het inzamelvoertuig, de bereikbaarheid voor bewoners, de veiligheid en het parkeren.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten