Raad van State 3 juni 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1307

Datum: 03-06-2020

Onderwerp(en): TKB | IBS 45 min na TKB is ook ‘kort na elkaar’

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluiten van 29 november 2018 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid de vreemdeling opgedragen de Europese Unie onmiddellijk te verlaten, een inreisverbod tegen hem uitgevaardigd en hem in vreemdelingenbewaring gesteld.

Spreker(s)

mr.-E.H.M.-Druijf-image.jpg
mr. Erik Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel