Raad van State 20 maart 2024 Raad van State 20 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Raad van State 13 maart 2024 Raad van State 28 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:461 Raad van State 3 maart 2021

ECLI:NL:RVS:2021:461

Datum: 03-03-2021

Onderwerp: Vergunningstelsels

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bij besluit van 15 maart 2018 heeft de burgemeester van Tilburg een last onder dwangsom opgelegd strekkende tot het beëindigen en beëindigd houden van de overtreding van artikel 53a, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening van Tilburg. De raad van de gemeente Tilburg heeft op 19 december 2016 artikel 53a aan de APV toegevoegd. Dit artikel heeft als doel een onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat tegen te gaan. Daartoe geeft dit artikel de burgemeester de bevoegdheid om gebouwen en bedrijfsmatige activiteiten aan te wijzen waarvoor een vergunningplicht gaat gelden omdat in of rondom deze gebouwen of door de bedrijfsmatige activiteiten de leefbaarheid of de openbare orde en veiligheid in de gemeente onder druk staat. Op 21 februari 2017 heeft de burgemeester besloten om de autoverhuurbranche in Tilburg aan te wijzen als vergunningplichtig. Dit aanwijzingsbesluit is op 2 juni 2017 in werking getreden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Franc Pommer

advocaat Hekkelman advocaten