Hoge Raad 16 februari 2024 Raad van State 7 februari 2024 Rechtbank Midden-Nederland 1 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:1405 Raad van State 30 juni 2021

ECLI:NL:RVS:2021:1405

Datum: 30-06-2021

Onderwerp: Slechts in bijzondere omstandigheden kan geheel of gedeeltelijk van invordering van een verbeurde dwangsom worden afgezien

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl


Bij besluit van 21 maart 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van Berkelland een dwangsom van € 10.000,00 bij [appellant] ingevorderd. [appellant] heeft op 11 februari 2015 op zijn perceel nabij [locatie] te Beltrum, een esrand, bestaande uit 15 bomen en een struikrand gekapt. Omdat [appellant] dit zonder vergunning heeft gedaan, heeft het college hem bij besluit van 22 april 2015 onder oplegging van een dwangsom gelast een herplant uit te voeren. Bij besluit van 19 mei 2017 heeft het college [appellant] opnieuw een herplantplicht opgelegd. Daarbij is bepaald dat een dwangsom van € 10.000,00 wordt verbeurd indien de herplant na 1 december 2017 niet is uitgevoerd. Nadien is deze termijn verlengd tot 1 december 2018. De herplantplicht omvat 14 zomereiken met een diameter van ongeveer 30 cm (omtrek ongeveer 1m) en een es met een omtrek van 60 tot 70 cm op de oorspronkelijke locatie.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Lucienne Hoenselaar

advocaat Weebers Vastgoed Advocaten