Raad van State 30 oktober 2013

ECLI:NL:RVS:2013:1759

Datum: 30-10-2013

Onderwerp(en): Overzicht uitspraken: Aanvulling toetsingskader planologische afwijking

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 28 juni 2011 heeft het college aan [vergunninghouder] omgevingsvergunning verleend voor het wijzigen van de bestaande uitbouw aan de kapsalon en het maken van een dakterras ten behoeve van de bovenwoning op het perceel [locatie] (hierna: het perceel).

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: