Raad van State 30 oktober 2019

ECLI:NL:RVS:2019:3628

Datum: 30-10-2019

Onderwerp(en): Verschoonbaarheid

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Bij besluit van 16 maart 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Arnhem aan [belanghebbende] omgevingsvergunning verleend voor het transformeren van het voorheen bij Edelwonen IV B.V. en thans bij CMW 01 Niederlande GmbH & Co KG in eigendom zijnde voormalig kantoorgebouw aan het Kroonpark 10 en 20 t/m 194 (e) te Arnhem tot 93 appartementen met een ondergeschikte sportruimte en restaurant. Gelredome is exploitant van het gelijknamige evenementencomplex dat zich in de nabijheid van het Kroonpark bevindt. Zij heeft bezwaar gemaakt tegen de verleende omgevingsvergunningen omdat zij vreest dat deze omgevingsvergunningen tot gevolg kunnen hebben dat zij in haar exploitatiemogelijkheden wordt beperkt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: