Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2019:2645 Raad van State 31 juli 2019

ECLI:NL:RVS:2019:2645

Datum: 31-07-2019

Onderwerp: Relativiteitsvereiste

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bij besluit van 7 januari 2014 heeft de minister aan [vergunninghoudster] een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (hierna: Wbr) verleend voor het aanpassen van het tankstation en bijbehorend terrein, inclusief het plaatsen van een energielaadpunt en een reclamedoek, op verzorgingsplaats Den Ruygen Hoek-West aan de rijksweg A4 te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. Monique Rus-van der Velde

advocaat Van Benthem & Keulen, advocaten en notariaat