CONCLUSIE: Op woensdag 4 april 2018 neemt staatsraad-advocaat generaal Wattel een conclusie over bijzondere omstandigheden bij de invordering van een dwangsom of het verhalen van kosten bij bestuursdwang. De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de staatsraad-advocaat generaal in januari 2018 gevraagd of bestuursorganen en de bestuursrechter rekening moeten houden met bijzondere omstandigheden bij het invorderen, en zo ja, welke bijzondere omstandigheden dat dan kunnen zijn. Eén van de vragen is of de financiële draagkracht van een betrokkene een rol kan spelen. Ook wil de voorzitter weten of een bestuursorgaan uit zichzelf ('ambtshalve') onderzoek moet doen naar bijzondere omstandigheden. De conclusie wordt uitgebracht in een zaak over een man die ruim drie ton moet betalen, omdat hij afvalstoffen had moeten verwijderen van een stuk grond in Hardenberg, maar dat niet deed. Hij vindt dat de staatssecretaris er rekening mee had moeten houden dat hij failliet gaat als hij beide bedragen moet betalen. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak op 20 februari jl. op zitting behandeld.

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V., specialist bestuursrecht

Bekijk profiel
1200px-RAF_roundel-v2.svg.png
mr. Olga de Vries

advocaat van Ardenne & Crince le Roy Advocaten N.V.

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: