Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2007:BA2231 Raad van State 4 april 2007

ECLI:NL:RVS:2007:BA2231

Datum: 04-04-2007

Onderwerp: Bevoegdheid

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern


Bij besluit van 13 januari 2004 heeft de raad der gemeente Terschelling (hierna: de gemeenteraad) verklaard dat een partiële herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel, kadastraal bekend gemeente Terschelling, sectie […], nummer […], plaatselijk bekend als [locatie] te Terschelling (hierna: het perceel).

Ga naar uitspraak