Raad van State 4 november 2020

ECLI:NL:RVS:2020:2640

Datum: 04-11-2020

Onderwerp(en): Preventieve herstelsanctie

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 23 mei 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Krimpenerwaard een preventieve last onder dwangsom opgelegd, inhoudende dat [appellant] de klaarblijkelijk voorgenomen overtreding van artikel 6, lid 6.3.2, van de planregels van het bestemmingsplan "Landelijk gebied (voormalige gemeente Vlist)" (hierna: het bestemmingsplan) niet begaat. Als [appellant] niet voldoet aan deze last, verbeurt hij een dwangsom van € 5.000,-. [appellant] heeft op 16 april 2017 het meldingsformulier "kennisgeving incidentele festiviteit in een inrichting" ingevuld en naar het college gestuurd, omdat hij op 1 juli 2017 van 22:00 tot 01:00 een besloten feest wilde organiseren op zijn perceel, waar zijn bedrijf "De Steinsetuin" is gevestigd. Het college heeft zich, naar aanleiding van dit meldingsformulier, op het standpunt gesteld dat [appellant] op 1 juli 2017 de planregel dat op zijn perceel het gebruik van bouwwerken en gronden na 22:00 uur door klanten niet is toegestaan, zou gaan overtreden.

Spreker(s)

mr.-dr.-Oswald-Jansen.jpg
mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: