Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Raad van State 25 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2017:1815 Raad van State 5 juli 2017

ECLI:NL:RVS:2017:1815

Datum: 05-07-2017

Onderwerp: Incidenteel hoger beroep

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluiten van 16 onderscheidenlijk 17 december 2014 heeft de minister aan [appellante sub 2] een boete opgelegd van € 18.000,00 wegens twee overtredingen van artikel 2, eerste lid, van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: de Wav) en aan [appellant sub 3] een boete opgelegd van € 16.000,00 wegens zes overtredingen van dit artikel.

Ga naar uitspraak