Hoge Raad 16 februari 2024 Hoge Raad 10 november 2023 Raad van State 8 november 2023 Raad van State 1 november 2023 Rechtbank Rotterdam 31 oktober 2023 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2006:AZ3714 Raad van State 6 december 2006

ECLI:NL:RVS:2006:AZ3714

Datum: 06-12-2006

Onderwerp: Bezwaarschrift als grondslag

Rechtsgebiedenregister: Bestuursrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 17 juni 2002, kenmerk 02/1772/hz/mvd, heeft de staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (thans: de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit) een vergunning onder voorwaarden verleend voor het vissen van kokkels in de Oosterschelde gedurende de perioden van 1 augustus 2002 tot en met 20 december 2002 en van 1 augustus 2003 tot en met 20 december 2003.

Ga naar uitspraak