Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2019:3739 Raad van State 6 november 2019

ECLI:NL:RVS:2019:3739

Datum: 06-11-2019

Onderwerp: Gedogen

Overige onderwerpen: Gedogen

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Op 16 januari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard een persoonsgebonden gedoogbeslissing genomen voor het instandhouden en het gebruik van een oppervlakteverharding ten behoeve van kuilvoeropslag, aangebracht buiten het bouwvlak van de veehouderij van [vergunninghouder] aan de [locatie] te Valkenswaard, voor zover daarmee een oppervlakte van 200 m2 wordt overschreden.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Oswald Jansen

advocaat Resolución B.V. specialist bestuursrecht