Raad van State 15 juni 2017

ECLI:NL:RVS:2020:1637

Datum: 15-07-2020

Onderwerp(en): bestuursrecht

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 19 oktober 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van De Bilt aan [vergunninghouder] een omgevingsvergunning verleend voor de activiteiten bouwen van bouwwerken, het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan en het vellen van houtopstanden op het perceel [locatie 1] te Groenekan en het voor het veranderen of maken van een uitweg op een gemeentelijk weg. Het perceel is ongeveer 4.000 m² groot. Op het perceel staat een villa en rondom de villa ligt een bosrijke tuin. Op het perceel is het bestemmingsplan "Groenekan 2009" van toepassing. Op de verbeelding bij het bestemmingsplan is vermeld dat de bestemming "Wonen" en de bouwaanduiding "gestapeld" op het perceel van toepassing zijn. Ingevolge de regels bij het bestemmingsplan zijn op het perceel zes gestapelde woningen toegestaan.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: