Raad van State 14 februari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 24 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Raad van State 10 januari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2021:741 Raad van State 7 april 2021

ECLI:NL:RVS:2021:741

Datum: 07-04-2021

Onderwerp: Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Vindplaats: Extern

Bij besluit van 9 december 2019 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat het tracébesluit "A2 Het Vonderen - Kerensheide" vastgesteld. Het traject bestaat op dit moment uit twee rijstroken en een spitsstrook per rijrichting. In het tracébesluit wordt dit traject opgewaardeerd naar drie volwaardige rijstroken per rijrichting met een vluchtstrook. In de toelichting bij het tracébesluit is over de reden voor dit tracébesluit vermeld dat het tracé tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide met spitsstroken onvoldoende robuust is, omdat spitsstroken gevoelig zijn voor verstoringen. Zo zijn de spitsstroken niet beschikbaar bij incidenten, zoals een ongeluk of een pechgeval, en bij slechte weersomstandigheden. Appellanten zijn bewoners en/of bedrijven in de omgeving van het tracé. Zij verzetten zich tegen de voorziene verbreding van de A2 vanwege de negatieve gevolgen die dit tot volgens hen heeft voor hun woon- en leefklimaat en/of hun bedrijfsvoering.

Ga naar uitspraak