Raad van State 8 april 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1032

Datum: 08-04-2020

Onderwerp(en): Vreemdelingenrecht in tijden van corona | Dublinverordening: Niet-uitzetting tgv corona is tijdelijk beletsel RvS: 20 mei 2020

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

Bij besluit van 19 februari 2020 heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, niet in behandeling genomen. In zijn grief klaagt de vreemdeling dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat de omstandigheid dat overdracht aan Italië op dit moment niet kan plaatsvinden niet afdoet aan de rechtmatigheid van het besluit.

Spreker(s)

mr.-E.H.M.-Druijf-image.jpg
mr. Erik Druijf

senior rechter Rechtbank Midden-Nederland, raadsheer-plaatsvervanger Hof Amsterdam

Bekijk profiel