Hoge Raad 15 maart 2024 Rechtbank Midden-Nederland 5 maart 2024 Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 maart 2024 Rechtbank Rotterdam 1 maart 2024 Gerechtshof Den Haag 27 februari 2024 Bekijk alles
ECLI:NL:RVS:2013:725 Raad van State 9 augustus 2013

ECLI:NL:RVS:2013:725

Datum: 09-08-2013

Onderwerp: De Zambranoburger

Overige onderwerpen: Verblijfstatus Unieburger

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht, Arbeidsrecht

Vindplaats: Avdr.nl

Bij besluit van 2 november 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Ga naar uitspraak
Spreker(s)

mr. dr. Aniel Pahladsingh

senior jurist Ministerie van SZW EU recht en Internationaal recht