Raad van State 9 augustus 2013

ECLI:NL:RVS:2013:725

Datum: 09-08-2013

Onderwerp(en): De Zambranoburger

Rechtsgebiedenregister: Sociaal-zekerheidsrecht, Vreemdelingenrecht, Arbeidsrecht

Bij besluit van 2 november 2011 heeft de minister voor Immigratie en Asiel een aanvraag van de vreemdeling om afgifte van een document als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), waaruit rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan blijkt, afgewezen.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: