Raad van State 9 oktober 2019

ECLI:NL:RVS:2019:3410

Datum: 09-10-2019

Onderwerp(en): Bewaring in tijden van Corona

Rechtsgebiedenregister: Vreemdelingenrecht

In de uitspraak van 30 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1390, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak overwogen dat het Zaakverloopregister op www.rechtspraak.nl voor anderen dan partijen (belangstellenden) niet kan worden aangemerkt als een toereikende wijze van openbaarmaking van uitspraken. De rechtbank heeft haar werkwijze aangepast. Zo is met ingang van 8 februari 2019 een nieuw uitsprakenregister beschikbaar gesteld op www.rechtspraak.nl. In deze zaak heeft de rechtbank op 14 maart 2019 uitspraak gedaan met gebruikmaking van die aangepaste werkwijze. In deze uitspraak toetst de Afdeling of de rechtbank de uitspraak met de aangepaste werkwijze op toereikende wijze openbaar heeft gemaakt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: