Raad van State 9 oktober 2019

ECLI:NL:RVS:2019:3417

Datum: 09-10-2019

Onderwerp(en): PAS uitspraak

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 12 oktober 2017 heeft de raad van de gemeente Halderberge het bestemmingsplan “Eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied Halderberge” vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt onder meer de nieuwvestiging of uitbreiding van melkveehouderijen mogelijk. De Brabantse Milieufederatie vreest voor een toename van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden als gevolg van een met die nieuwvestiging of uitbreiding samenhangende toename van het weiden van vee.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: