Raad van State 19 auhustus 2020

ECLI:NL:RVS:2020:1983

Datum: 19-08-2020

Onderwerp(en): Bestemmingsplannen

Rechtsgebiedenregister: Omgevingsrecht

Bij besluit van 6 juni 2019 heeft de raad van Landgraaf het bestemmingsplan "De Bousberg 2018" vastgesteld. De Bousberg is een voormalige camping en bungalowpark, gevestigd aan de Boomweg 10 te Landgraaf. Deze locatie is herontwikkeld tot een woningbouwlocatie. Het ligt nabij Natura 2000-gebied "Brunssummerheide". Het bestemmingsplan vervangt de voor deze woningbouwlocatie van toepassing zijnde bestaande planologische regelingen en voorziet in de bouw van maximaal 69 woningen. [appellant] woont in de directe nabijheid van het plangebied, aan de [locatie], te Landgraaf. Hij ervaart veel overlast van het (bouw)verkeer, dat via de Parklaan van en naar de woningbouwlocatie rijdt.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: