Rechtbank Amsterdam 1 oktober 2014

ECLI:NL:RBAMS:2014:6392

Datum: 01-10-2014

Onderwerp(en): Verrekening en verknochtheid

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met finaal verrekenbeding alsof partijen in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Kan afgeweken worden van de akte huwelijkse voorwaarden bij onderhandse overeenkomst? Geldt de leer van de verknochtheid van schadevergoeding ook in het kader van een finaal verrekenbeding? Stelplicht en bewijslast bij vermenging van een bedrag verkregen uit de erfenis door storting op een gezamenlijke rekening. Vergoedingsvorderingen.