Rechtbank Amsterdam 1 oktober 2014

ECLI:NL:RBAMS:2014:6392

Datum: 01-10-2014

Onderwerp(en): Vormvereisten bij wijziging huwelijkse voorwaarden

Rechtsgebiedenregister: Personen- en familierecht

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met finaal verrekenbeding alsof partijen in algehele gemeenschap van goederen waren gehuwd. Kan afgeweken worden van de akte huwelijkse voorwaarden bij onderhandse overeenkomst? Geldt de leer van de verknochtheid van schadevergoeding ook in het kader van een finaal verrekenbeding? Stelplicht en bewijslast bij vermenging van een bedrag verkregen uit de erfenis door storting op een gezamenlijke rekening. Vergoedingsvorderingen.

Spreker(s)

mr.-A.N.-Labohm-image.jpg
mr. Alexander Labohm

senior raadsheer Gerechtshof Den Haag

Bekijk profiel
prof.-mr.-Fons-Stollenwerck-1.jpg
prof. mr. Fons Stollenwerck

raadsheer Gerechtshof Den Haag, Em. Bijzonderhoogleraar VU Amsterdam

Bekijk profiel