Vordering tot instelling van een OR. Het standpunt dat Voorzet verschillende ondernemingen en onderdelen in stand houdt en dat voor deze in een groep verbonden ondernemers een gemeenschappelijke OR dient te worden ingesteld op grond van artikel 3 lid 1 WOR acht de kantonrechter juist.

Spreker(s)