bezwaarschrift ex artikel 7 Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden door minderjarige gegrond, opgelegde werkstraf lager dan 40 uur, VN Mensenrechtencomité, brief Minister van Veiligheid en Justitie

Spreker(s)

Ad-van-der-Linde.jpg
mr. Ad van der Linden

oud-(kinder)rechter, medewerker Universiteit Utrecht, voorzitter Beroepscollege Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) en van de Regionale Klachtencommissie Jeugd Eemland

Bekijk profiel

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: