ECLI:NL:RBAMS:2017:7444

Datum: 19-07-2017

Onderwerp: Is er sprake van ratio

Rechtsgebiedenregister: Verbintenissenrecht

Vindplaats: Extern


Eiseres is mishandeld door gedaagden. Hun verweer dat er geen causaal verband is tussen de mishandeling en de schade waarvan eisers vergoeding vordert slaagt niet. De gevorderde vergoeding van vermogensschade wordt grotendeels toegewezen. In plaats van het gevorderde bedrag aan smartengeld van € 70.000,00 wordt geoordeeld dat een bedrag van € 7.000,00 in overeenstemming is met het leed dat eisers heeft ondervonden en met eerdere uitspraken van rechters.

Ga naar uitspraak