Rechtbank Amsterdam 19 juli 2017

ECLI:NL:RBAMS:2017:5513

Datum: 19-07-2017

Onderwerp(en): Pre -contractuele fase

Rechtsgebiedenregister: Ondernemingsrecht, Financieel recht

Afgebroken onderhandelingen. Intercoef c.s. mocht er gezien de gang van zaken rond de onderhandelingen zelf en in het bijzonder ook de overige omstandigheden op vertrouwen dat deze onderhandelingen in de totstandkoming van een overeenkomst strekkende tot overdracht van de aandelen in Interscan aan SGS c.s. zouden resulteren. Hoge Raad 12 augustus 2005, ECLI:NL:HR:2005:AT7337 (CBB/JPO)) en Hoge Raad 31 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0255 (Vogelaar/Skil). Uitgangspunt voor de berekening van de omvang van de schadevergoeding: de benadeelde moet zoveel mogelijk in de toestand worden gebracht waarin hij zou hebben verkeerd indien de schadeveroorzakende gebeurtenis (derhalve het afbreken van de onderhandelingen) zou zijn uitgebleven. Artikel 6:98 BW. Rechtbank zal de schade (moeten) schatten.

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: