Rechtbank Amsterdam 21 februari 2020

ECLI:NL:RBAMS:2020:1564

Datum: 21-02-2020

Onderwerp(en): ! RB AMSTERDAM 21 -02 -2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:1564Als er sprake is van een machtiging tot uithuisplaatsing en een rechterlijke zorgregeling, kan de GI volgens de HR niet zonder rechterlijke beslissing de zorg -/omgangsregeling met die ouder wijzigen.

Rechtsgebiedenregister: Jeugdrecht civiel

opschorting bezoekregeling moeder in belang minderjarige (veiligheid)

Uitspraken met hetzelfde onderwerp: